Een overzicht van onze diensten voor professionelen

diensten
> professionelen Verzekeringen voor particulieren

Onze verzekeringen voor professionelen:

Een veilig klimaat voor professionele groei.

Ondernemen is durven, dat klopt; echt succes valt of staat echter met de juiste proactieve bescherming. Naast natuurlijk de wettelijke verplichtingen vind je in ons brede aanbod ook alle mogelijke verzekeringen voor professionelen. Zo worden jouw inspanningen maximaal én duurzaam beloond!

Gewaarborgd inkomen

voorbereid op medische problemen.

Als zelfstandige is de hulp van de sociale zekerheid beperkt. Wanneer je lange tijd buiten strijd bent, ontvang je de eerste maand geen enkele vergoeding. Ook hierna is de vergoeding heel erg beperkt. Daarom kan je best een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Je kiest zelf hoe ruim je ingedekt wil zijn en tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid je verzekerd bent.

Patroonsverzekering

voorbereid op ongevallen.

Om jezelf zowel privé als professioneel te beschermen tegen ongevallen, kan je beroep doen op de patroonsverzekering. Deze verzekering heeft een beperking in wachttijd en verschillende mogelijkheden voor in te dekken voor welke vormen van arbeidsongeschiktheid je dekking wil. Ziekte is echter uitgesloten: je sluit dus best ook een verzekering gewaarborgd inkomen af in combinatie met de patroonsverzekering. Deze combinatie met het gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat je optimaal beschermd bent bij ongevallen.

Pensioensverzekeringen:

fiscaal interessante zekerheid.

Ook voor je pensioen sta je als ondernemer grotendeels helemaal zelf in. Gelukkig zijn er diverse formules waarmee jij de herfst van je leven veiligstelt en tegelijk je huidige fiscale situatie optimaliseert:
• Individuele PensioenToezegging (IPT): voor zelfstandigen die opereren vanuit een vennootschap. Met een IPT plan spaart je vennootschap jaarlijks voor je pensioen. Je kiest zelf hoe groot die premie is en met hoeveel risico je die wilt beleggen.
• VAPZ (+ VAPZ Riziv): Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Door hiermee te sparen, haal je jaarlijks je belastingen stevig naar omlaag. Ga je als hulpverlener in vrij beroep akkoord met de RIZIV tarifering? Dan geniet je nog extra voordelen!
• POZ: Ben je een zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je bovenop je VAPZ nog een POZ: een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen aangaan. Zo geniet je mogelijk nog meer fiscaal voordeel.
Een complex kluwen? Geen nood: bij Geunes & Gijbels verzekeringen analyseren we jouw individuele situatie feilloos, zodat jij steeds de meest doeltreffende regeling toepast!

Overlijden

Wanneer je overlijdt, dan bestaat de mogelijkheid om je overlevende echtgeno(o)t(e) een uitkering te geven uit hoofde van je activiteit als zelfstandige. Is er aan bepaalde leeftijdsvoorwaarden voldaan? Dan spreken we over het overlevingspensioen. In een ander geval betreft het een overgangsuitkering. We gaan hier graag dieper op in tijdens een vrijblijvend gesprek!